درباره پایگاه خبری-تحلیلی اقیانوس آبی

چشم انداز:

پایگاه خبری برتر در حوزه کسب وکار کشور که انتخاب برتر مخاطبان است.

 ماموریت:

ماموریت پایگاه اقیانوس آبی خبر انتشار جدیدترین اخبار برندهاست تا بتواند:

 • برای کسب وکارها راهگشا باشد
 • کارآفرینان، استارتاپها و شرکت های دانش بنیان را کمک نماید
 • برای عموم مخاطبان علاقمند در این زمینه مفید باشد

ارزش‌ها:

 • رعایت و احترام به قوانین رسانه ای کشور
 • رعایت اخلاق حرفه ای کسب وکار در انتشار خبر و تکریم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
 • اطلاع رسانی در مورد اخباری که بتواند آگاهی جامعه را در مورد مدیریت کسب وکار افزایش دهد
 • حمایت از بنگاه هایی که به مسئولیت اجتماعی احترام می گذارند با درج تبلیغات رایگان
 • حمایت از اعضای تحریریه بصورت مادی و معنوی در تولید، تحلیل و نشر اطلاعات و اخبار
 • ارتقای شأن و منزلت رسانه و اهل‌ قلم با حفظ حرمت
 • رعایت اصل امانتداری و محرمانگی در نقل مطالب و حقوق مالکیت صاحبان اثر
 • کسب درآمد پایگاه خبری بصورت شفاف و روشن
 • دریافت بازخورد از مخاطبان بعنوان یک منبع مهم یادگیری
 • توجه به موثق و مورد تایید بودن منبع خبر
 • عدم درج اخبار در مورد کسب وکارهایی که در محدوده قوانین جاری کشور تعریف نشده است

با توجه به اهمیت این دوره و ضرورت هم افزایی، اقیانوس آبی برای هر دانش‌پذیر محترم، یک منتور را جهت تسهیل‌گری آموزش در طول دوره اختصاص می‌دهد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول اقیانوس آبی خبر

امتیاز اقیانوس آبی خبر به موسسه کسب وکار اقیانوس آبی تعلق دارد. اقیانوس آبی به مدیرعاملی دکتر مهدی برزویی در اول مهرماه 1393 به شماره 20274 در دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری تهران به عنوان یک موسسه با شماره ثبت 34647 و شناسه ملی 14004410121 به ثبت رسیده است. همچنین اقیانوس آبی در فروردین سال 1398 امتیاز انجام هرگونه فعاليت در حوزه رسانه اي كشور را با تصویب معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده است. مدیر مسئول پایگاه اقیانوس آبی خبر خانم دکتر مریم عسگری می باشد. وی مسئولیت امور اجرایی و محتوایی را در برابر مراجع قانونی از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح را برعهده دارد.

مجوز رسانه